Korntørka 2.0

Den gamle korntørka får et solid løft når den nå settes i stand for nå å bli destinasjon for opplevelser på sykkel i Bærum og Vestmarka. Her skal vi lage moro i marka for alle.

Vi skal bli en fullservice sykkeldestinasjon og åpner snart sykkelutleie med tilhørende butikk og verksted.

Etter mye hardt arbeid begynner det å nærme seg at lokalene kan tas i bruk. 

Inntil videre har vi verksted og utleveringssted Gamle Jarenvei 85.